Armaris

Avui en dia qualsevol buit en un habitatge és espai perdut i desaprofitat, per aquesta raó Tramed 2010, conscients de la necessitat que suposa aprofitar els espais lliures, proposa 3 sèries estandarditzades d'armaris encastats; les Sèries 250 i 260 que van de terra a sostre per aprofitar al màxim l'alçària de l'habitatge i la Sèrie 237 que permet deixar un buit entre l'armari i el sostre per passar conductes de calefacció, aire condicionat, etc.

Així mateix i comú a les tres sèries els nostres armaris estan construïts segons les especificacions següents:

  • Mòdul interior en tauler melamínic imitació faig vaporitzat.
  • Portes llises rexapades en fustes envernissades o lacades.
  • Sistema d'obertura de portes practicables o colisses.
  • Tapajuntes verticals de 25 mm de gruix que permeten un lliurament perfecte amb el sòcol d'obra.
  • Tapajuntes superior i sòcol de 19 mm de gruix trencant juntes amb tapajuntes verticals.
  • Barra i lleixa per mòdul.

⇒ el teu interior d'armari
⇒ combos

Diseño Web en Barcelona